Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Jongeren en gezondheid

Eind juni werden door de GGD Gelderland-Zuid de cijfers bekendgemaakt over het welzijn van de
jongeren in de gemeente Zaltbommel. Partijen D66, CDA en PvdA-GL vinden het reilen en zeilen
van onze jeugd van groot belang en zijn daarom in de cijfers gedoken.

De cijfers laten een verbetering zien op het gebied van roken en de inname van frisdrank. De jeugd in
Zaltbommel geeft ook aan met plezier naar school te gaan. Hier zijn we blij mee. Toch zijn er, zoals
meestal bij de bekendmaking van dit soort gegevens, ook zorgen te constateren.
De drie oppositiepartijen hebben daarom vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen
over deze zorgen.

Elke Meyers (D66) zegt hierover : ‘’ Natuurlijk zijn wij blij met de vooruitgang die er op sommige
onderwerpen is geboekt. Zaltbommel is veel bezig met preventie en het bereik van onze jongeren.
Toch zijn er onderwerpen waar wij als raadsleden wel van zijn geschrokken en die we ook graag
verbeterd zouden zien. Om deze reden zijn er vragen gesteld over Sexting en de tolerantie onder de
jeugd als het gaat om seksuele geaardheid. In november 2019 heeft D66 hier al een motie ingediend
die is aangenomen. Het is belangrijk dat we de vinger aan de pols houden en dat onze jeugd zich
bewust is van de risico’s van het doorsturen van seksueel getinte foto’s.’’

Raadslid Anneliese van Oort (PvdA/ GL) vult hierop aan: “discriminatie en sexting stopt niet bij onze
rivieren, dus serieuze aandacht en uitbanning van deze verwerpelijke zaken gaat ook ons aan.
De cijfers laten zien dan 17% van de jeugd in onze gemeente het verkeerd vindt als je homo of
lesbisch bent. Dit ten opzichte van de 10% van de jongeren in de gehele provincie Gelderland. Ook
geeft maar liefst 37% van de jongeren aan dat zij zeer veel sociale afstand voelen ten aanzien van
leeftijdgenoten die vallen op iemand van hetzelfde geslacht.

De partijen CDA, PvdA-GL en D66 zijn in samenwerking met andere partijen druk bezig met tolerantie
binnen onze gemeente en het realiseren van een inclusieve samenleving. “Iedereen telt mee en
iedereen moet vrij zijn in deze gemeenten om te kunnen leven en zijn zoals hij of zij dit wenst. Dit
wel met respect voor ieders cultuur, geloof, geaardheid, lichamelijk welzijn en mogelijke
beperkingen’’ aldus Nadine Koster (CDA).

Ook maken de partijen zich zorgen dat jongeren minder bewegen en sporten. Dit terwijl er vanuit de
gemeente en sportverenigingen al een hoop georganiseerd wordt. Daarnaast blijft gezond eten en
drinken een blijvend aandachtspunt. De inzet op positieve gezondheid moet dan ook zeker niet
afgebouwd worden!