Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

Constructieve raadsvergadering leidt tot succes op sociaal domein en voor behoud bakenbomen

De raadsvergadering van 8 oktober 2020 zal voor politieke volgers van de gemeente Maasdriel nog lang in herinnering blijven vanwege het definitief wegpoetsen van het witte vlekje. Maar dat er in deze ongekend constructieve vergadering hele mooie besluiten zijn genomen, willen wij niet onvermeld laten! Hierbij een beknopt overzicht van de successen en hoogtepunten van de avond.

De gemeenteraad van Maasdriel nam donderdag 8 oktober 2020 belangrijke besluiten over grote dossiers zoals het Resort aan de Maas in Kerkdriel, het koersdocument Masterplan Maas en een omvangrijk Plan van Aanpak Sociaal Domein.

D66-amendement voor Sociaal Domein

Dat het Sociaal Domein in de gemeente Maasdriel dringend toe is aan een revisie, is op zich niet uniek. In heel Nederland worstelen gemeenten met de vraag wat precies de juiste aanpak is. Wethouder Anita Sorensen en haar team legt de gemeenteraad een Plan van Aanpak voor om het anders te gaan doen. Een beetje de kunst afkijken van de succesvolle aanpak van de buren in Zaltbommel bijvoorbeeld maar ook ideeën over meer zelf doen in plaats van doorverwijzen. Inhoudelijk staat er het een en ander open en daarom maakte D66, onder aanvoering van ons commissielid Liesbeth Faas, in constructief overleg met PvdA-GroenLinks en VVD Maasdriel een amendement om de vinger aan de pols te houden. Dit voorstel kon rekenen op de steun van de coalitie, waarmee het unaniem werd aangenomen.

D66-motie behoud van bakenbomen langs de Maas

Bakenbomen langs de rivier de Maas zijn in de moderne scheepvaart natuurlijk al een tijdje overbodig. Met focus op hun cultuurhistorische waarde en markante schoonheid langs de oever, wilde D66 bij de behandeling van het Masterplan Maas de mogelijkheid niet onbenut te laten om aan te sluiten bij bestaande initiatieven om bakenbomen hun rechtmatige plaats te geven. Commissielid Michiel de Raaf schreef een motie die het College daartoe oproept. De gemeenteraad nam deze unaniem aan.

Steun aan overige initiatieven

Op de agenda stonden meer amendementen en moties waaraan D66 steun verleende en mee indiende. Beide acties in het kader van het Masterplan Maas. Zo trokken wij samen op met PvdA-GroenLinks en VVD Maasdriel om puntjes toe te voegen over de toeristische status van Fort Sint Andries en de Zandmeren, en aandacht voor de uiterwaarden van Maas en Waal. Het leken open deuren, maar wethouder Peter de Vries voelde zich gesteund door onze aanscherping en dat trok ook de coalitie over de streep om voor dit amendement te stemmen. Een motie van SSM’er Peter van Liempt om bij het onderzoek naar de verplaatsing van zandbedrijven meer locaties dan alleen Hedel te onderzoeken, en zelfs gemeentegrenzen overschrijdend, kon rekenen op raadsbrede steun.

Inbreng op Resort aan de Maas

Raadslid Tom van Engelen noemde de voormalige camping aan de oevers van de dode Maasarm bij Kerkdriel in de raadsvergadering van donderdag “een gezwel op het lichaam van Maasdriel’. Grote woorden wellicht, maar niet onterecht gezien de activiteiten die plaatsvonden op de oude camping. Dat de burgemeester in de commissie als door een hond gebeten reageerde op kritische vragen, was achteraf best te begrijpen. Hij heeft er veel tijd en moeite in zitten. Neemt niet weg dat de toekomst voor ons ligt, niet achter ons, en dat de raad haar controlerende taak goed moet uitvoeren. Resort aan de Maas verrijst en doet dat met grote snelheid. Een goed ingrediënt lijkt om helder te communiceren richting bewoners en politiek, waartoe D66 dus opriep.