Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Komborden voor buurtschappen in Maasdriel

Raadslid Tom van Engelen

De begrotingsraad van de gemeente Maasdriel is een hoogtepunt in het politieke jaar. Behalve het vaststellen van de begroting presenteren alle partijen hun Algemene Beschouwingen en ze dienen diverse moties in voor interessante initiatieven. In dit bericht een overzicht van waar D66 Maasdriel zich succesvol voor heeft ingezet op 5 november.

Een aansprekend succes in het 75e jaar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog was het idee om de brug bij Hedel (eindelijk) een naam te geven: de Prinses Irene Brigade Brug. Daarover hebben we een apart bericht gemaakt dat je hier kunt lezen. Ook het Brabants Dagblad besteedde aandacht aan de motie van D66.

Komborden voor de kleinste kernen

In de zomer van 2020 las ons raadslid Tom van Engelen een artikel in lokale krant Het Carillon. Daarin werden de allerkleinste plekjes in de Bommelerwaard bezocht, waaronder buurtschappen als Rome en Veluwe. Het bewoog ertoe om in Maasdriel (eindelijk) ook komborden te gaan plaatsen bij deze cultuurhistorische plaatsen in ons rivierenland. Het Carillon interviewde D66 Maasdriel over het initiatief, dat met unanieme meerderheid is aangenomen door de raad van Maasdriel. Lees het artikel hier. In zijn Algemene Beschouwingen zei Van Engelen: “We hebben veel om trots op te zijn, van prachtige groene uiterwaarden en krachtige blauwe rivieren tot levendige dorpskernen met groot aanbod van hardwerkende ondernemers. Het gevoel van eigenheid willen wij […] een impuls geven door ook de kleinste gemeenschappen in Maasdriel te benoemen.”

Watertappunten op schoolpleinen

Een mooi succes voor ons jongste lid Roel Reedijk is het aannemen van de motie die hij opstelde voor watertappunten op schoolpleinen. Hiervoor bestaat namelijk een subsidie vanuit de landelijke overheid die 75 procent voor haar rekening neemt als een school inderdaad een watertappunt wil plaatsen. D66 meent dat dit een mooie manier is om educatie te bieden over het belang van water. Hoewel we iets aan de motie moesten sleutelen om een meerderheid te vergaren, gaat de gemeente Maasdriel als gevolg ervan nu scholen proactief informeren over de mogelijkheden. De scholen kunnen dan zelf bepalen of zij hier toegevoegde waarde in zien.

Moties van andere partijen

D66 diende verder diverse moties mee in en verleende steun aan initiatieven van anderen. Het ging om het opstellen of actualiseren van dossiers, de oproep om zelfbewoning te garanderen bij nieuwe huizen en zodoende huisjesmelkers de pas af te snijden, inclusie van arbeidsmigranten op te nemen in beleid, impulsen te geven aan biodiversiteit en het oprichten van een coronafonds. Na zeven uur vergaderen sloot de voorzitter vervolgens om precies middernacht de begrotingsraad.