Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 maart 2021

Visie op Zon- en Windenergie graag met meer ambitie

Burgercommissielid Roel Reedijk zette deze week de tanden in een eerste reactie op de Visie Zon- en Windenergie die in de maak is in de gemeente Maasdriel. Het College wilde de spreekwoordelijke temperatuur van het badwater testen. Hier volgt de reactie van D66 Maasdriel.

D66’ers staan te boek als klimaatdrammers maar in zijn eerste reactie op het concept voor de Visie Zon- en Windenergie wilde Roel vooral steun in de rug geven aan wethouder Erik van Hoften. Het was toepasselijk dat Roel sprak, ten volste beseffend dat hij met zijn 20 jaar bij uitstek tot de generatie behoort die als laatste nog iets kan doen om een klimaatramp af te wenden. Hij haalde aan dat het fijn is dat ruim vijf jaar na het ondertekenen van het Akkoord van Parijs ook Maasdriel een veel actievere houding aanneemt tegen klimaatverandering. “Het is een voorrecht om deel uit te mogen maken van een politiek orgaan dat samen streeft naar een duurzame wereld.”

Opsomming van randvoorwaarden

De definitie van een visie is niet altijd voor iedereen dezelfde. D66 Maasdriel ziet in de visie een opeenstapeling van kaders en mogelijkheden. Die zijn goed om helder te hebben, daarmee voorkom je discussies en gesloten deuren, “maar waar is de gemeentelijke ambitie in het stuk? Hier ligt een visie voor, maar het is nauwelijks meer dan een opsomming van randvoorwaarden.” De vraag is dan ook: wat wil het College nou zelf bereiken? Roel verwees naar stellige uitspraken van de wethouder in de gemeente Zaltbommel, die beweerde verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen energiebehoefte. Dat leidde tot een reactie van Samen Sterk Maasdriel dat dit een wat vertekend beeld is van onze buurgemeente; met hun arsenaal aan glastuinbouw is dat een lastig verhaal. In de tweede termijn pareerde Roel dat hij voor Maasdriel graag zou zien dat we in ieder geval in de woonkernen streven naar zelfvoorzienend zijn.

Op de juiste weg

Wethouder Van Hoften kon in zijn reactie al heel gericht en SMART wat getallen noemen over welke kant Maasdriel op gaat. Dat stemt tevreden. Een slimme opmerking van CDA Maasdriel over dat op dit thema ‘masseren’ misschien beter is dan ‘drammen’, kunnen we ook wel onderschrijven. “Wij snappen ontzettend goed dat draagvlak van groot belang is in de strijd tegen klimaatverandering. Als je de mensen niet achter je hebt dan is dat funest voor het vertrouwen in het bestuur en de politiek. Daarom zijn wij blij dat er juist op dit onderwerp wordt ingezet op participatie om de relatie van overheid naar burger eerlijk te houden. We moeten het tenslotte samen doen. Wij onderschrijven van harte het voorstel om minimaal 50 procent coöperatief lokaal eigendom na te streven, in één lokaal beheerd omgevingsfonds. We willen initiatieven waar Maasdriel wat aan heeft, geen “energiecowboys” die ons land komen benutten voor hun gewin.”

D66 Maasdriel kijkt uit naar de definitieve versie van de visie.

Roel Reedijk

Burgercommissielid D66 Maasdriel