Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 april 2021

Struikrovers welkom in gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel ziet kans om het initiatief ‘struikroven’ te gaan toepassen, zo laat het College van B en W weten naar aanleiding van vragen van D66 Maasdriel. Wij zijn heel blij met deze mogelijkheid om slim om te gaan met herbruikbaar groen, dat onderdeel wordt van het nieuwe Omgevingsprogramma Groen en Bomen.

Struikroven is een manier om groen op locaties die bouwrijp worden gemaakt voor bijvoorbeeld woningen niet te verwijderen, maar juist een tweede leven te bieden. In sommige steden zijn initiatieven ontplooid waarin mensen de gelegenheid krijgen om voorafgaand aan sloop- en bouwactiviteiten groen te redden. Een van die initiatieven is dit struikroven, waarbij bewoners als echte ‘struikrovers’ groen een tweede leven elders geven. Fijn om kerngezond groen te behouden en daarnaast een mooie oplossing voor de tuin van iemand met een kleinere beurs. Bovendien is bekend dat struikroven leidt tot ontmoeting van mensen met eenzelfde interesse. Het versterkt de gemeenschapszin in wijken en dorpen. Het College van Maasdriel onderschrijft deze gedachte.

Voorbeelden van hergebruik

De gemeente Maasdriel was niet bekend met ‘struikroven’ op zich, maar het concept is niet helemaal zonder voorbeelden. Zo wijst het College erop dat zij in januari 2021 perenbomen uit de toekomstige Paddenstoelenbuurt een tweede leven hebben gegeven. In het antwoord op vragen van D66 Maasdriel stelt men in ieder geval: “Wij gaan voortaan bij sloop- en bouwactiviteiten op eigen gronden een dergelijk initiatief zoals struikroven organiseren. Mits er ook herbruikbaar groen aanwezig is. Bij sloop- en bouwactiviteiten bij andere initiatiefnemers, attenderen wij de betreffende  initiatiefnemer op het idee van struikroven.”

Opnemen in nieuw beleid

De gemeente Maasdriel werkt momenteel aan het Omgevingsprogramma Groen en Bomen wat binnenkort naar de raad komt. Het concept van struikroven krijgt daarin een plaatsje. D66 Maasdriel is blij met deze toezegging en ziet uit naar de behandeling van het programma in de raad.

Foto: Struiken hoeven niet ineens te worden afgeschreven als een locatie bouwrijp wordt gemaakt voor iets nieuws. ‘Struikroven’ kan dan een tweede leven bieden voor groen.