Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021

De Staat van Duurzaamheid in Maasdriel

De rekenkamercommissie van de gemeente Maasdriel heeft het duurzaamheidsbeleid tegen het licht gehouden. De bevindingen zijn hier te lezen. De commissie Samenleving & Financiën boog zich op 26 mei 2021 over het memorandum van de rekenkamer-commissie.

Hieronder lees je de inbreng van ons raadslid Tom van Engelen.

Eerste termijn van de commissie S&F:

Voorzitter, D66 heeft de afgelopen jaren best een aantal nieuwe leden gemaakt en enkele daarvan hebben voor het eerst een memorandum van onze rekenkamercommissie gelezen. Vanuit hun oogpunt wil ik graag overbrengen dat het werk op dit onderwerp als “voortreffelijk” is omschreven. Als lid van de klankbordgroep maak ik de heer Hordijk en zijn medewerkers vaker mee en begin de kwaliteit van zijn werk al bijna als vanzelfsprekend te zien. Gelukkig is het dat niet. Complimenten aldus, voorzitter, voor dit memorandum.

Dan, over naar de inhoud. We moeten met zijn allen constateren dat Maasdriel op het gebied van duurzaamheid als een rijdende (elektrische) trein is, en dat als je vandaag zaken onderzoekt deze morgen al weer een flinke impuls kunnen hebben gehad. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan rap en dat is over het algemeen heel goed nieuws. De uitspraak richting Shell vandaag, de heer Hordijk refereerde er ook aan zojuist, markeert maar weer eens dat het menens is met de urgentie van de klimaatcrisis.

De inhoud van dit memorandum illustreert wat D66 in de meeste recente behandeling van onderwerpen op het gebied van duurzaamheid zelf ook heeft vastgesteld. Ergens het woord “visie” op plakken maakt iets nog geen toekomstgericht verhaal van waar je heen wilt. We moeten onze ambities veel beter vormgeven én verankeren in beleid dat allesomvattend is. Ambities formuleren van waar we heen willen en daarin ook de rol van de gemeenteraad goed definiëren.

Het Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 is, zoals de Rekenkamercommissie constateert, tijdens de looptijd niet geactualiseerd of anderszins gewijzigd. Voorzitter, we leven in 2021 inmiddels en met zijn allen zijn we bezig met omvangrijke projecten zoals de Visie Zon en Wind en het RES-bod. Het lijkt mij geen overbodige luxe om het programma grondig op te frissen. De stand van zaken actualiseren naar het heden en een heel helder beeld scheppen van welke ambities wij in de toekomst willen waarmaken. Dit nieuwe Duurzaamheidsprogramma dient dan als paraplu over alle andere zaken die wij momenteel behandelen, zoals de diverse bouwstenen die er al zijn: de Visie Zon en Wind en het initiatief rondom het aardgasvrij maken van woonwijken. Nou is het Duurzaamheidsprogramma vorig week al een aantal keer besproken in de Commissie Ruimte, de wethouder erkent zelf als eerste dat een update hard nodig is. In mijn oorspronkelijke inbreng voor dit agendapunt wilde ik een motie voorstellen om afspraken te maken over dat die update er komt, maar ook hoe snel en via welke route dan. Maar wie weet is zo’n motie overbodig als de wethouder vanavond al SMART inzicht kan bieden in hoe hij het wil aanpakken. Dus mijn vragen op een rijtje:

  • Wil dit College dit jaar nog een begin maken met de actualisatie van het voormalige en inmiddels verlopen Duurzaamheidsprogramma?
  • Zo ja, wat heeft het College daarvoor dan nodig in termen van tijd en geld (bijvoorbeeld voor meer ambtelijke bezetting)?
  • En zo ja, wanneer kan de gemeenteraad hierover een voorstel verwachten?
  • En zo ja, is de wethouder bereid de werkwijze voor de Visie Zon en Wind te hanteren waarin de raad in een drietrapsraket richting vaststelling gaat, dus eerst behandeling ‘oriënterend’ in een commissie, dan ‘discussie’ in een commissie en tenslotte ‘vaststelling’ in de raad? Deze is D66 in ieder geval heel goed bevallen.

Graag hoor ik ook van mijn collega’s of zij deze gedachtegang willen volgen. De actualisatie van het oude plan is volgens D66 hard nodig. Laten we voor de omschrijving ‘bescheiden’, zoals de Rekenkamercommissie die gebruikt voor het oude programma, een mooie nieuwe term verzinnen voor het volgende programma, eentje die past bij Maasdriel. Zo laten we de achterhoede achter ons en hoeven we niet altijd alleen maar te volgen als we in de regio actief zijn, maar kunnen we ook een voorbeeld zijn voor anderen. Het nawoord van het College op dit memorandum stemt in die zin al tevreden en ook het gepassioneerde betoog van de wethouder over de werkwijze rondom het traject windpark De Lage Rooijen als voorbeeldig is bij ons goed gevallen.

Voorzitter, tot slot, andere vragen die opkomen na het lezen van het memorandum betreffen de ambtelijke capaciteit. Hoe gaan we hiermee om? Voorziet het College een uitbreiding in bezetting? En daarnaast is het creëren van draagvlak altijd een zorg. Heeft de wethouder, met de ervaringen van zijn eerste termijn in deze Collegeperiode, ideeën opgedaan om dit nog beter te doen dan is ervaren door sommige inwoners van onze gemeente?

Tot zover voorzitter, onder nogmaals hartelijke dankzegging aan Hordijk en Jansen. Het memorandum is een zeer prettig hanteerbare tussenstand van zaken en voelde voor D66 als even een rustpunt in de wedloop die in volle gang is. Het geeft energie om volop door te gaan naar een daadkrachtige aanpak van de klimaatuitdagingen van deze eeuw.

Naar aanleiding van antwoorden op onze D66-vragen:

  • Intentie om dit jaar te beginnen met actualiseren van Duurzaamheidsprogramma.
  • Afhankelijk van ambtelijke bezetting.
  • Uitbreiding van die bezetting is de bottleneck, er moeten meer mankracht bij.
  • Bij de behandeling van de nota beleidsprioriteiten kunnen we er over in discussie.
  • D66 kondigt aan het onderwerp dan weer te behandelen en met de collega’s van andere politieke partijen in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp.