Steun ons en help Nederland vooruit

Ambitie en daadkracht.

Stem 21 maart

D66

Naar een gemeente Bommelerwaard

Lees verkiezingsprogramma item 2

Verkiezingsprogramma D66 Zaltbommel

Brug naar de Bommelerwaard
pdf Verkiezingsprogramma GR 2018

Onze kandidaten voor Zaltbommel

Het is aftellen naar de raadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s. Dit biedt kansen op verandering. En ook hier in Zaltbommel is het tijd voor verandering, tijd voor een frisse Waalwind. Die frisse Waalwind gaat over een andere, een nieuwe aanpak. Een aanpak met meer visie, met de blik vooruit op de verdere toekomst. In een onrustig tijdperk hebben mensen behoefte aan een houvast, aan een leidraad. Vrij vertaald naar president Macron van Frankrijk: aan een stevig verhaal, aan het schrijven van geschiedenis. Ook in Zaltbommel kunnen we de komende jaren geschiedenis gaan schrijven, een fundament leggen voor een gezonde toekomst voor onze vestingstad.

  • Thom Ummels

   #1
  • Elke Meyers – Smulders

   #2
  • Peter Smits

   #3
  • Joost Drijvers

   #4
  • An van Tuijl

   #5
  • Rob Stabel

   #6
  • Wim Hoven

   #7
  • Magda Maris

   #8
  • Jan van der Meer

   #9
  • Aart Harder

   #10
  • Dick Vleeskruijer

   #11
  • Charlotte Snel

   #12
  • Piet van Wesemael

   #13
  • Zie de volledige kandidatenlijst

  Thom Ummels

  #1
  • Zo snel mogelijk naar een gemeente Bommelerwaard. Goed voor inwoners en ondernemers!
  • Meer ambitie en daadkracht in het beleid. Het kan veel beter!

  Wat is mijn motivatie?
  Ik ben actief in de politiek,omdat ik een bijdrage wil leveren aan de maatschappij en actief invloed uit wil oefenen.“Politiek is alles en alles is politiek”, is mijn adagium. Dit betekent dat in feite alle kleine en grote zaken in onze samenleving direct of indirect met politieke beslissingen te maken hebben. Het algemeen belang van onze gemeente Zaltbommel staat hierbij voorop.

  Wat wil ik bereiken als raadslid?
  Vanuit het algemeen belang wil ik inwoners vertegenwoordigen. Mensen en organisaties een stem geven op de plek, waar voor hen belangrijke beslissingen worden genomen: in de gemeenteraad dus! Met mijn partij D66 streef ik met name naar een goed woon- en leefklimaat. Prettig wonen, goede voorzieningen op sociaal en cultureel gebied, behoud van onze sterke elementen: natuur en landschap, historie en cultuur.

  Wat is mijn speciale plek in de gemeente?
  Het eiland Nederhemert Zuid en de uiterwaarden langs de Afgedamde Maas zijn mijn favoriete plekken. Hier kom ik vaak als dichter, onder meer met mijn poëziewandelingen. Het geeft mij als dichter- politicus ook de nodige reflectie.

  Lees meer