Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 oktober 2011

D66 Bommelerwaard heeft nieuw bestuur / PERSBERICHT

Maandag 11 juli 2011 heeft de ledenvergadering van D66 Bommelerwaard ingestemd met de (her) benoeming van vier bestuursleden.Jolanda Maas en Diederick van Steenis maakten al deel uit van het bestuur en zijn benoemd als penningmeester en algemeen lid. Henk Cappelle en Cees van Domselaar treden toe als secretaris en voorzitter. Door deze benoeming maken leden…

Bekijk nieuwsbericht

Terugbetaling ID leges / Schriftelijke vragen

Aan de voorzitter van de raadOnderwerp: Terugbetaling ID legesVragen:Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.1. Gaat uw college in navolging van andere gemeenten de legeskosten terugbetalen die inwoners van de gemeente Zaltbommel de afgelopen tijd hebben gemaakt bij het aanschaffen van een ID-kaart?2. Indien neen, waarom niet?3. Indien ja,…

Bekijk nieuwsbericht

Geen tijd te verliezen voor één gemeente Bommelerwaard

PERSBERICHT D66 wil samenwerking Maasdriel in raad bespreken De D66 fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel heeft dit voorjaar meerdere keren gevraagd om de samenwerking tussen gemeenten Zaltbommel en Maasdriel in de gemeenteraad te bespreken. Nu het college van B&W een samenwerkingsovereenkomst wil sluiten met Maasdriel én Neerijnen, is…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 mei 2011 maandag 4 april 2011

Blik op Cambium Van Heemstraweg / SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan de voorzitter van de raadAfgelopen week fietste D66-fractievoorzitter op de Hogeweg in Zaltbommel langs de nieuwbouw van het Cambium aan de Van Heemstraweg. Een mooi ontworpen gebouw, dat met rode bakstenen nog beter tot zijn recht zou komen. Genietend van het gebouw, dwaalden zijn ogen naar het dak van het Cambium. En dat was…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 maart 2011 dinsdag 1 maart 2011 vrijdag 25 februari 2011

D66 wil STADSwinkel in oude Stadhuis / PERSBERICHT

De D66 fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel stelt voor om in de nog steeds niet verhuurde ruimten in het oude Stadhuis aan de Markt een STADSwinkel te vestigen. Het door D66 gelanceerde concept van de STADSwinkel  omvat een publiekgerichte voorziening met onder meer informatie en promotie op het gebied van wonen, werken, recreatie en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 februari 2011

"D66 SPRINGLEVEND” OP MARKT IN ZALTBOMMEL / PERSBERICHT

In kader statenverkiezingen en bezuinigingen D66 staat zaterdag 26 februari van 11.00 tot 14.00 uur met haar campagne “D66 Springlevend” op de Markt in Zaltbommel. Er is vooral aandacht voor de komende statenverkiezingen. Maar ook de bezuinigingsoperatie van de gemeente komt aan bod. D66 wil graag met inwoners van gedachten…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 januari 2011

wegsturen straatcoaches/vervolgvragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN In een brief van 16 december jl. naar aanleiding van het besluit van het college om per direct de samenwerking met de straatcoaches in de wijk De Vergt te beëindigen, doet het college de volgende toezegging: “Een nadere toelichting op dit besluit en de wijze waarop wij tot deze conclusie zijn gekomen,…

Bekijk nieuwsbericht