Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Verkiezingsprogramma 2006-2010

Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2006-2010 De 6 van D66 in 2006 De ambities van de gemeente Zaltbommel waren de afgelopen jaren veel te hoog. ALLE politieke partijen hebben veel meer beloofd dan ze hebben uitgevoerd. Juist daarom wil D66 alleen beloven wat zij kan waarmaken. Voor de periode 2006 tot 2010 heeft D66…

Bekijk nieuwsbericht

BD-artikel: Overlast door nieuwe kassen

Artikel Brabants Dagblad: Overlast door nieuwe kassen Woensdag 8 februari 2006Naar schatting 4200 mensen wonen volgens het provinciebestuur van Gelderland in de buurt van de nieuwe kassengebieden die zijn aangewezen in het Regionaal Plan Bommelerwaard. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, op vragen van het D66-Statenlid F. van der Schans.OnwetendheidDe…

Bekijk nieuwsbericht

BD-artikel: Kassen bij A2 of stoppen

Artikel Brabants Dagblad: Kassen bij A2 of stoppen door Merel van Beers, vrijdag 09 januari 2009BRAKEL – De carrouselvergadering van gisteravond in Huis Brakel was bedoeld om vrijuit te praten over de herstructurering van de bestaande glastuinbouw in de Bommelerwaard.Besluiten werden er niet genomen. Wel werd er een aantal duidelijke standpunten ingenomen. Frits van der…

Bekijk nieuwsbericht

D66-artikel: Wild West in Zaltbommel

Wild West in Zaltbommel Al ver voor de verkiezingen in 2006 was er commotie over de manier waarop Zaltbommel de ruimtelijke ordening organiseert en invult. Zo werd in de vorige raadsperiode een plan voor uitbreiding van de glastuinbouw vastgesteld dat bol stond van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. En binnen de sterk verouderde bestemmingsplannen stond het…

Bekijk nieuwsbericht

D66-artikel: Bestuur Rivierenland 'failliet'

D66 Zaltbommel: Bestuur Regio Rivierenland 'failliet' Directeur AVRI en DB Regio Rivierenland falenHet rapport 'Bestuurlijke evaluatie verzelfstandiging AVRI' is vernietigend voor zowel de directeur van de AVRI als het Dagelijks Bestuur (DB) van Regio Rivierenland. De directeur had een niet heldere opdracht en ging zonder enig politiek-maatschappelijk gevoel als een olifant door de bestuurlijke…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen D66: Illegale bouw Nederhemert

Vragen van D66 betreffende illegale bouw/werkzaamheden Nederhemert SCHRIFTELIJKE VRAGENAan de voorzitter van de raadOnderwerp: Illegale bouw/werkzaamheden en milieurisico’s in landschappelijk waardevol gebied Nederhemert Noord (perceel Maasdijk 3/voormalige Coöperatie)Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden: Is het college bekend met het feit, dat op het…

Bekijk nieuwsbericht

SPRINGLEVEND – Kennismaking

SPRINGLEVEND op de Markt in Zaltbommel Zaterdag 4 april j.l. was D66 aanwezig op de Markt in Zaltbommel. Voor de kinderen met een springkusssen en voor de wat ouderen met een luisterend oor. De vragen die op de D66 caravan hingen waren 'Waar bent u tevreden over?' en 'Waar bent u niet…

Bekijk nieuwsbericht

BD-artikel: D66 stelt vragen illegale bouw

Brabants Dagblad: D66 Bommel stelt vragen illegale bouw maandag 06 april 2009 NEDERHEMERT – Volgens de D66 Zaltbommel vinden er illegale bouw/werkzaamheden plaats in het gebied Nederhemert-Noord ter hoogte van Maasdijk 3. Volgens fractievoorzitter Frits van der Schans worden direct aan de oever van de Maas sinds korte illegale werkzaamheden verricht…

Bekijk nieuwsbericht

Verzoek D66 om inlichtingen: IKEA

Verzoek D66 om inlichtingen over komst IKEA Aan het college van burgemeester en wethoudersOnderwerp: Correspondentie en afspraken met IKEAHet college van B&W wordt verzocht om het complete dossier IKEA (waaronder de onderlinge communicatie, gespreksverslagen en afspraken) per omgaande aan de gemeenteraad te sturen of op zijn minst ter inzage te leggen.Toelichting Nadat IKEA…

Bekijk nieuwsbericht