Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Maasdriel over huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Ons Maasdrielse D66-raadslid Tom van Engelen heeft op dinsdag 9 april ingesproken over het beleidsstuk Huisvesting Arbeidsmigranten in de gemeente Maasdriel. Hieronder treft u integraal de eerste termijn tekst.

Na iets meer dan 5 jaar vervangt de gemeente Maasdriel het oude beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten door een nieuw document. Hierbij is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. Een heel aantal punten is na een eerdere raadscyclus nu beter omschreven, duidelijker vastgelegd, aan juridische stresstest onderworpen en van vrijblijvendheid ontdaan.

D66 Maasdriel beseft als ieder ander die realistisch naar onze lokale economie kijkt, dat de motor mede draait op de inzet van arbeidsmigranten. Zij zijn dan ook welkom en wij wensen voor iedereen de mogelijkheid zich op humane wijze te kunnen vestigen in de gemeente, met inbegrip van de rechten en plichten die daarbij horen. Want hoe blij we ook zijn met de impuls aan onze economie, overlast en een verstoorde harmonie in onze dorpen is onacceptabel en een verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant zelf. Maar ook de werkgever én de gemeente hebben een gidsfunctie te vervullen.

Handhaving

Het succes van het nieuwe beleid valt of staat met goede handhaving. Alle betrokkenen moeten ervan doordrongen zijn dat de gemeente bovenop toetsing en handhaving zit. Het is belangrijk om zaken als bijvoorbeeld (brand)veiligheid goed te regelen. D66 Maasdriel kijkt kortom uit naar het uitvoeringsprogramma. Wij zijn in ieder geval bereid de portemonnee te trekken om handhaving gestalte te geven. Dat klinkt misschien alsof wij een blanco cheque willen uitschrijven, nou, dat niet … maar het staat als een paal boven water dat dit onderwerp het meest prangend is in het dagelijks leven van de inwoners van onze gemeente. Als wij op straat of elders met mensen spreken is de nuance vaak ver te zoeken. Dan zegt men: “Vroeger hield ik van mijn dorp, nu is het naar de klote.” Dit komt vooral door onbalans in het woonbestand in de straten. Mensen die over een paar maanden hun biezen weer pakken, als het werk gedaan is, gaan niet een tuintje mooi maken of gordijnen kopen zodat de ramen er aantrekkelijk uitzien.

Overigens mag het prioriteitenlijstje zoals beschreven in het handhavingsbeleid (pagina 14) wel iets proactiever ingestoken worden. Ik snap dat een handhavingsverzoek lekker concreet is, maar ik zou ‘vrije veld toezicht’ minstens zo belangrijk maken, met integraliteit indachtig. We moeten controles uitvoeren waarop niemand zich kan voorbereiden, zodat het voor iedereen een uitgangspunt is om zich gewoon netjes te gedragen, in plaats van slimmigheden te bedenken om een dans te ontspringen.

Overgangsregeling

Van de ene op de andere dag nieuw beleid resulteert natuurlijk niet in het ontstaan van een nieuwe situatie als morgen de zon opkomt. D66 is erg blij dat in het stuk onze terminologie “niet vrijblijvend” is opgenomen in de uitvoering van een redelijke en billijke overgangsperiode.
Wij zijn benieuwd hoe nieuwe mogelijkheden vorm gaan krijgen. De huisvesting op bedrijventerreinen lijkt niet echt ideaal maar gezien de omstandigheden het minste van alle kwaden. Hier geldt dat de sfeer van het bedrijventerrein niet moet gaan lijden onder een onnatuurlijke factor: bewoning.

Juridisch

De juridische kanttekeningen bij het nieuwe beleid zijn een wat onduidelijk gebied. Ik ben blij dat we wat extra tijd hebben genomen om ons hierop te bezinnen. De evaluatie in de zomer van 2020 zal meer duidelijk verschaffen, maar ik roep de portefeuillehouder op niet te schromen handelend op te treden als dat in het belang is van de gemeente Maasdriel. En ons eerder bij te praten wanneer nodig.
Het uitgaan van een WOZ-waarde van 225.000 voor een woning als ondergrens voor bewoning door arbeidsmigranten zien wij als een goede aanpassing van het eerdere voorstel.

Afrondend samenvattend

De gemeente Maasdriel heeft met dit nieuwe beleid kansen om inkomsten te generen, via registratie in de BRP of door het innen van verblijfsbelasting. Zulke kansen mogen we niet laten liggen. Ook is het een impuls voor verdere samenwerking met onze natuurlijke partners, de gemeente Zaltbommel en de ODR. Het moet mij wel van het hart dat ik zorgelijke geluiden hoor vanuit Zaltbommel. Ik begrijp dat het College niet unaniem achter het beleid staat en ook in de raad heeft men nog een robbertje met elkaar te knokken. Ik roep onze burgemeester op nu door te pakken, ongeacht de snelheid of het gebrek daaraan bij onze buren. We moeten door.
Alle politieke partijen in Maasdriel hebben ongetwijfeld punten die in meer of mindere mate knellen, maar wij komen wel samen tot een acceptabel en ook door betrokkenen breed gedragen beleid, met een beetje geven en nemen. Ik denk dat we nu maar eens in het veld moeten gaan testen wat we allemaal bedacht hebben, bijsturen waar dat nodig is, leermomenten creëren en in de eerstvolgende update kijken hoe we er voor staan. Voor nu zeg ik: behouden vaart!

Punten uit de tweede termijn

Uit de reacties van anderen hebben wij enkele concrete aanbevelingen gedaan en opmerkingen gemaakt:
– Het Burenboekje dat Maasdriel hanteert voor nieuwkomers in de gemeente, dus ook van andere nationaliteit, beter toespitsen op de doelgroep arbeidsmigranten;
– De suggestie van een exploitatievergunning koppelen aan een persoon of bedrijf, niet aan een pand (zoals gedaan door PvdA-GroenLinks), ondersteunen wij graag;
– Wij willen met ons huisvestingsbeleid géén opvangcentrum worden voor andere gemeenten, zoals gebleken is bij de ontdekte groep van 80 arbeidsmigranten op De Geerden in Velddriel, van wie er 60 in de gemeente Boxtel werken. Oplossingen zijn bedoeld om eigen nijpende problemen op te lossen;
– D66-leider Rob Jetten is genoemd vanwege zijn artikel over ‘nog meer arbeidsmigranten naar Nederland’. Hoewel wij onderkennen dat mensen nodig zijn om onze economie draaiende te houden, zijn veel gemeenten allemaal bezig met hun eigen oplossingen. D66 Maasdriel pleit voor meer aandacht van onze landelijke politiek en overheid voor de uitdagingen die bij deze thematiek horen.

Gepubliceerd op 12-04-2019 - Laatst gewijzigd op 12-04-2019