Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen Maasdriel: Het Hoofd en Het Hart

Algemene beschouwingen 8 november 2018

Voorzitter,

Met trots richt ik vanavond voor het eerst het woord tot u als raadslid van D66, en geef daarmee ook onze kiezers hun stem in de gemeenteraad van Maasdriel. En ik richt het woord niet alleen tot u, maar ook tot het College, medewerkers van de ambtelijke organisatie, de mensen op de tribune, de pers en de inwoners van onze prachtige gemeente. Deze algemene beschouwing is thematisch opgedeeld en draagt daarom de titel:

Het Hoofd & Het Hart

Het was in één van de eerste commissievergaderingen dat een groep bewoners van een straat hier in Kerkdriel zich mondig toonde over een ontwikkeling die hen aanging. Als nieuwbakken politicus had ik mij, samen met mijn partijgenoten in de achterban, keurig op dit punt voorbereid. Zakelijk, een standpunt gevormd op basis van de beschikbare informatie, en klaar om de hamer te laten vallen. Feitelijk waren alle puntjes op de i gezet en alle t’tjes gekruist. We hadden alles voorzien, behalve de heftige reacties van de mensen die het dichtst bij het vuur zaten. Hun verhalen, voorzitter, brachten me in verwarring.

Je wil met het hoofd het juiste doen, maar hoe groot is de invloed van het hart?

Ik waagde het om die twijfel hardop uit te spreken, wat me op een schrobbering van één van mijn collega raadsleden kwam te staan. Maar was het verkeerd? Ik ben daarvan niet overtuigd. Teveel in onze gemeenschap is gestoeld op besluiten van het hoofd. De mensen missen in ons, in elkaar, in zaken die men niet herkent of net even anders zijn, de warmte die je doet opbloeien. Als we zonder het hart redeneren, zakken we af naar een samenleving waarin we elkaar verliezen. Daarom beschouw ik het pleidooi van mijn collega-raadslid Antwan van Doorn over de begraafplaats in Rossum, hier enkele weken geleden uitgesproken, als een hoogtepunt van mijn nog korte periode in deze raadszaal. Zo gaan we met elkaar om, door het hart en het hoofd in balans te brengen. Het één kan onherroepelijk niet zonder het ander.

Omzien naar elkaar is voor D66 Maasdriel een vanzelfsprekendheid. En niet alleen naar de mensen die hier altijd al waren; ook naar inwoners die nieuw zijn, maar niet uit eigen keuze. De afgelopen jaren zijn bergen werk verzet om statushouders op te vangen, te laten inburgeren en waar mogelijk de komende tijd te herenigingen met hun gezin. Uit ons netwerk horen we de roep om aandacht voor kwetsbare groepen, waartoe wij ook statushouders rekenen. Zij hebben extra ondersteuning nodig en die hebben wij vormgegeven in een motie.

Voorzitter, als ik mijn hoofd weer laat spreken dan maak ik een compliment naar wethouder Jan-Hein de Vreede. De financiële huishouding van de gemeente Maasdriel is andermaal op orde. Dat stemt tot grote tevredenheid, ook van D66, en doet ons verzoeken dit vooral vol te houden naar de toekomst.

De toekomst is een onderwerp waarover ik met name mijn hart laat spreken. Het ligt in mijn DNA besloten dat ik de wereld morgen een stukje mooier achterlaat dan ik haar vandaag aantrof. De vraag is gerechtvaardigd of wij, als piepkleine postzegel in een lappendeken van steeds groter groeiende gemeenten over heel Nederland het verschil kunnen maken in elementaire vraagstukken zoals duurzaamheid, een schone leefomgeving en een gezondere denkrichting voor onze keuzes.

Het antwoord daarop is ja.

Hoe klein ingrijpen ook kan zijn … ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn steentje heeft bij te dragen. Wij, als gemeenteraad van Maasdriel, geven daarin het juiste voorbeeld. Door initiatieven te starten of te accorderen, door richting te geven aan mensen die naar ons kijken voor leiding en inspiratie. Door met ideeën te komen.

In het centrum van ons gedachtengoed is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijs. In Maasdriel zijn over dat onderwerp kritische noten gekraakt, terwijl wethouder Anita Sørensen al beterschap heeft beloofd op diverse terreinen. Onderwijs is de stam van ons leven, waaraan takken en uiteindelijk blaadjes ontspringen. Onder de stam horen sterke wortels voor draagkracht te zorgen. In de begroting hebben wij hiervoor maatregelen gelezen die wat ons betreft nog niet ver genoeg gaan. Anderzijds hebben processen tijd nodig en hopen wij hier volgend jaar te staan en constateren dat de stijgende lijn is ingezet. Zo niet, dan spreken wij elkaar weer.

Voorzitter, als wij de jeugd meegeven dat ze zuinig moeten zijn op onze wereld, die wij slechts in bruikleen hebben tot wij heengaan, kan elke volgende generatie in vreugde leven. Om een goede toekomst te garanderen, heeft mijn generatie … onze generatie, ongeacht leeftijd … het voortouw te nemen om grillige omstandigheden zoals het klimaat te managen. De laatste jaren leer ik veel nieuwe termen, zoals hittestress, die je dwingen na te denken over hoe je de achtertuin maar ook het openbaar groen en bijvoorbeeld schoolpleinen moet inrichten. Waar jongeren naar hartenlust spelen en gelukkig zijn, steken ze ook heel wat op. D66 Maasdriel pleit daarom voor meer groene schoolpleinen in de gemeente Maasdriel. Wij dienen over dit onderwerp een motie in. Dat kost geld en het doet ons deugd dat de provincie Gelderland hiervoor subsidie beschikbaar stelt. Het komt aan op samenwerking tussen de scholen en de gemeente om hier een succes van te maken.

Ik beschrijf zaken van het hart, voorzitter. Zaken die zacht en abstract lijken, maar in onze ogen juist concreet zijn. Het zijn de zachte zaken van het leven die de harde zaken dragelijk maken. Vechten voor een stukje historisch erfgoed, zoals een mottekasteel, of ijveren voor het uithangen van een regenboogvlag. Soms meer symboliek dan tastbare maatregelen, maar vaak ongekend krachtig door het signaal dat er van uitgaat. Trots op ons verleden, goed voor elkaar in het heden, verlangend naar de toekomst.

Voorzitter, luisteraars, ik wens iedereen een constructieve avond!

Tom van Engelen

Raadslid D66 Maasdriel

Gepubliceerd op 09-11-2018 - Laatst gewijzigd op 11-11-2018