Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng D66 Zaltbommel op de perspectiefnota 2020

Voorzitter,

Een jaar geleden werd, na verhitte weken, door een handje afgevaardigde raadsleden, de nieuwe burgemeester gekozen. Voor onze burgemeester zijn eerste perspectiefnota in Zaltbommel. En  terwijl iedereen aan het wennen was aan onze nieuwe burgervader en onze nieuwe voorzitter, werd eind februari onze wereld pas écht op zijn kop gezet.

Opeens hadden we een gemeenschappelijke vijand. Eén die nu eens niet door retoriek, geloof en vooroordelen werd bepaald. Toen het virus zich in mijn omgeving manifesteerde, was ik boven alles bang om de mensen van wie ik zoveel houd, te verliezen. Voor sommige mensen is die angst waarheid geworden. We hebben mensen verloren, de afgelopen periode, mensen van wie we hielden te lang niet mogen zien of kunnen vasthouden.  Nu maatregelen langzaam versoepeld worden, lijkt het al bijna ver weg. Maar het heeft ons allemaal geraakt. Niet alleen ‘de economie’: ons als mensen.

Dat we hier vandaag kunnen zijn lijkt al bijna gewoon maar is niet vanzelfsprekend. Namens D66 spreek ik dan ook allereerst mijn dank uit aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt, want het heeft wat energie gekost. Dankjewel: griffie, de bode,  het college, de burgemeester, de voorzitter van het presidium, de ambtelijke organisatie en iedereen die het mogelijk maakt dat wij nu fysiek met kwaliteit kunnen vergaderen.

Een andere toon in een nieuwe tijd. We bevinden ons niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Dit virus laat ons zien dat verdergaan op hetzelfde spoor een doodlopende weg is. We komen zo niet verder: We. Zullen. Het. Anders. Moeten. Doen.

We moeten de keuzes maken die nodig zijn, niet die gemakkelijk zijn. Waar geen draagvlak is, moeten we samen het gesprek aan gaan om dat te creëeren. Dit is het moment om de keuzes te maken die onze toekomst nodig heeft. Die ervoor zorgen dat de planeet niet verder opwarmt en dat iedere inwoner van Zaltbommel mee kan blijven doen en erbij zal blijven horen. Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van onze samenleving en van mensen laten zien. We moeten juist nu een extra stap zetten om ervoor te zorgen dat iedereen vrij kan zijn maar we niemand laten vallen. Brengt mij bij mijn eerste vraag voorzitter, de lokale inclusie agenda is in de perspectiefnota niet terug te vinden terwijl dit onzes inziens juist tot 1 van de bouwstenen van onze samenleving zou moeten zijn. Kan het college uitleggen waarom er voor is gekozen deze niet op te nemen?

Voorzitter, deze crisis legt nog iets anders bloot: de groeiende ongelijkheid tussen mensen. Wie een vaste baan heeft, heeft minder zorgen dan de flexwerker of zzp’er. Ook voor kinderen maakt het een wereld van verschil of je wel of niet thuis een rustige plek hebt om te leren, met ouders die je kunnen helpen met je opdrachten. Ondanks de grote inzet van ouders en leraren zal het thuisonderwijs gevolgen hebben voor de ongelijkheid tussen leerlingen. En tot onze verbazing voorzitter staat er in deze voorjaarsnota geen alinea over onderwijs. Hoe kan dat nou?

Het coalitie akkoord zegt “wij zetten het bestaande beleid van ondersteuning van het onderwijs in onze gemeente voort. Maar dat was vóór de crisis.

Uit praktijkervaringen horen wij dat het verkrijgen van laptops voor de minder bedeelden echt niet zo makkelijk gaat als men doet voorkomen. De regeling zegt dat er een minimum salaris voor moet zijn maar als je als ouder nu niet weet of je over een maand überhaupt wel of geen baan hebt, ga je echt geen grote uitgave doen, ondanks dat je dit nu wellicht wel zou kunnen betalen. Dit is slechts 1 van de voorbeelden waarin we met alle goede bedoelingen ten spijt, onderscheid maken.

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Om dit met elkaar te bewerkstelligen is de Gelijke Kansen Alliantie opgezet en Zaltbommel is hier nog geen lid van.

Door ons aan te sluiten bij de gelijke kansen alliantie kunnen we de leefwerelden van kinderen en jongeren nog krachtiger samenbrengen. Het zou mooi zijn om samen een agenda op te stellen waarin we keuzes maken die de kansen van kinderen en jongeren vergroten.

Het aansluiten bij een onderwijs alliantie agenda  helpt bij het bruggen slaan voor het wegwerken van leerachterstanden van kinderen in onze gemeente. Met een motie zal ik zo het college vragen hier bij aan te sluiten want deze crisis vraagt om een lange adem. Mijn partij blijft juist in deze tijden staan voor deze extra inzet op het aanpakken van onderwijsachterstanden. Want wij laten niemand vallen in deze crisis, en vooral niet de jongere generatie. Onze toekomst.

Want laten we eerlijk zijn: ook vóór de coronacrisis was er al werk aan de winkel. Scheidslijnen nemen ook in Zaltbommel toe. Tussen arm en rijk. Tussen opleidingsniveaus. Tussen mensen met Nederlandse wortels en mensen met een andere achtergrond. Wij geloven dat de coronacrisis het moment is om muren af te breken. Zoals gezegd; het kán nú

En als we dan toch muren afbreken; zouden we eigenlijk heggen moeten neerzetten. Of er in ieder geval groen voor terugplaatsen want wie wil er nou niet wonen en werken in een groene omgeving?  Gelukkig laat deze nota zien dat de Gemeente Zaltbommel net als wij waarde hecht aan de vergroening van onze omgeving. We zijn blij te lezen dat er ruimte blijft voor het ver-groenen van  schoolpleinen en dat er in deze perspectiefnota het belang van een gezond en divers bomenbestand wordt benoemd.

Een plek waar geen heg kan komen maar toch echt een muur of een wal nodig is, is de A2. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 de komende jaren te beheersen, is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen we het Programma A2 Deil –  Vught.

D66 zou graag zien dat, in samenwerking met andere partners, er structureel gekeken wordt hoe je ter gelijker tijd met deze wijzigingen, ruimte kan creëren en dit kan combineren met het opwekken van energie. In overleg met Den Bosch hebben wij daarom een motie voorbereid.

Voorzitter, ik heb nog 1 thema wat ik wil aandragen want D66 blijft aandacht vragen voor cultuur. Juist in deze crisistijd is steun aan de culturele sector van belang. Cultuur is essentieel voor de leefbaarheid, het tegengaan van eenzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeenten. Er staan mooie plannen op de agenda voor cultuur met een forse bijdrage van 100.000 voor het Hugo de Groot jaar in 2021. Vorig jaar heb ik mijn inbreng vooral gehouden over Fiep en D66 is dan ook verheugd te lezen dat het eerdere Fiep Paviljoen wordt vervangen voor een Petteflet en er op deze manier aandacht wordt besteed aan deze Bommelse bekende.

En toch voorzitter; ondanks dat we blij zijn met deze plannen  is deze nota geschreven en werden deze plannen bedacht toen corona nog niet in ons leven voorkwam.  Enerzijds zouden we graag van de wethouder zien  dat hij ons wat meer inzage geeft in de marktingplannen twv 25.000 euro die in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld “Waalzinnig Zaltbommel”. Anderzijds is de tijd anders en zouden we eigenlijk willen weten of de wethouder bereid is out of the box te kijken.  We kunnen prachtige kunstprojecten plannen en dat is goed maar laten we de behoefte van de inwoners niet vergeten en al onze klein (e) kunstenaars in de gemeente die mogelijk dreigen failliet te gaan. Denk aan muzikanten, cabaretiers etc. Is de wethouder bereid om de vraag van zowel inwoners als lokale kunstenaars te prevaleren over ‘plannen’ ?

Alles wat je aandacht geeft groeit. Wat D66 betreft is het tijd voor een verwarming van het culturele klimaat in Zaltbommel maar één die wel passend is binnen de corona samenleving waarin we ons nu bevinden. Toerisme is goed; maar laten we met activiteiten vooral kijken wat onze INWONER nu en de komende tijd nodig heeft om deze moeilijke , onvoorspelbare tijd met elkaar door te komen.

Dank u wel.

 

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020